V Nižnej Slanej bojujú o záchranu kultúrnej pamiatky

V Nižnej Slanej bojujú o záchranu kultúrnej pamiatV Nižnej Slanej bojujú o záchranu kultúrnej pamiatV Nižnej Slanej bojujú o záchranu kultúrnej pamiatV Nižnej Slanej bojujú o záchranu kultúrnej pamiatV Nižnej Slanej bojujú o záchranu kultúrnej pamiat

V Nižnej Slanej bojujú o záchranu kultúrnej pamiat

Na snímke huta Etelka v Nižnej Slanej 26. júla 2021.