Vážsky most v Komárne bol uzavretý z dôvodu zaťažovacej skúšky

Vážsky most v Komárne bol uzavretý z dôvodu zaťažoVážsky most v Komárne bol uzavretý z dôvodu zaťažoVážsky most v Komárne bol uzavretý z dôvodu zaťažoVážsky most v Komárne bol uzavretý z dôvodu zaťažoVážsky most v Komárne bol uzavretý z dôvodu zaťažo

Vážsky most v Komárne bol uzavretý z dôvodu zaťažo

Vážsky most v Komárne bol v nedeľu 16. mája 2020 uzatvorený pre zaťažovaciu skúšku, ktorá je potrebná pre posúdenie nosnej konštrukcie mosta cez Váh. Šesťdesiatštyri rokov starý most museli na určitý čas podoprieť, aby po ňom mohli opäť jazdiť aj nákladné autá. Na skúške mosta sa zúčastnilo šesť 25-tonových vozidiel, ktoré postupne zaťažili most hmotnosťou 150 ton.