Quantcast
 

ViaDia

Návštevníci si na podujatí mohli otestovať svoju fPočas podujatia mali návštevníci možnosť dať si zmPoštová ulica bola pri príležitosti Svetového dňa Poštovú ulicu v centre Bratislavy slávnostne na jePodujatím celý deň sprevádzala moderátorská dvojicPartneri Svetového dňa diabetu. Zľava: MUDr. VladiGenerálnym partnerom projektu ViaDia je už od roku

Počas podujatia mali návštevníci možnosť dať si zm

Počas podujatia mali návštevníci možnosť dať si zmerať hladinu glykémie a krvného tlaku.