Quantcast
 

ViaDia

Návštevníci si na podujatí mohli otestovať svoju fPočas podujatia mali návštevníci možnosť dať si zmPoštová ulica bola pri príležitosti Svetového dňa Poštovú ulicu v centre Bratislavy slávnostne na jePodujatím celý deň sprevádzala moderátorská dvojicPartneri Svetového dňa diabetu. Zľava: MUDr. VladiGenerálnym partnerom projektu ViaDia je už od roku

Poštovú ulicu v centre Bratislavy slávnostne na je

Poštovú ulicu v centre Bratislavy slávnostne na jedno popoludnie premenovali na „ViaDia-Cestu Diabetikov“. Zľava: doc. MUDr. Emil Martinka PhD. (predseda Slovenskej diabetologickej spoločnosti), Milan Ftáčnik (primátor Bratislavy) a MUDr. Darina Sedláková (riaditeľka kancelárie WHO na Slovensku).