Vianočný strom v Košiciach

strom, Košice, Vianocestrom, Košice, Vianocestrom, Košice, Vianocestrom, Košice, Vianocestrom, Košice, Vianoce

strom, Košice, Vianoce

Vianočný strom osadili na Hlavnej ulici v Košiciach pri súsoší Immaculata, ktorý pochádza z obce Ruskov v okrese Košice okolie. Košice, 18. novembra 2020.