Vodárenské múzeum Bratislava

Noc múzeí a galérií vo Vodárenskom múzeu v BratislNoc múzeí a galérií vo Vodárenskom múzeu v BratislNoc múzeí a galérií vo Vodárenskom múzeu v BratislNoc múzeí a galérií vo Vodárenskom múzeu v BratislNoc múzeí a galérií vo Vodárenskom múzeu v BratislNoc múzeí a galérií vo Vodárenskom múzeu v Bratisl

Noc múzeí a galérií vo Vodárenskom múzeu v Bratisl

Ostrov Sihoť , kde sa nachádza odľahlá expozícia Vodárenského múzea - historická studňa z roku 1884, čerpacia stanica z rokov 1910-1912 v podzemí secesného zámku a tunel pod Karloveským ramenom Dunaja