Vojenská expozícia Michala Strenka

Vojenská expozícia Michala StrenkaVojenská expozícia Michala StrenkaVojenská expozícia Michala StrenkaVojenská expozícia Michala StrenkaVojenská expozícia Michala Strenka

Vojenská expozícia Michala Strenka

Vo vojenskej expozíci Michala Strenka v Starej Ľubovni 22. augusta 2019.