Vojenský život

Vojenský životVojenský životVojenský životVojenský životVojenský životVojenský životVojenský životVojenský životVojenský životVojenský životVojenský životVojenský život

Vojenský život

Rio de Janeiro - Brazílski vojaci súťažia v preťahovaní lanom