Vydanie učebnice Internet vecí

Vydanie učebnice Internet vecíVydanie učebnice Internet vecíVydanie učebnice Internet vecíVydanie učebnice Internet vecíVydanie učebnice Internet vecí

Vydanie učebnice Internet vecí

Na snímke darovacie dekréty k učebniciam Internet vecí nielen pre stredné školy v Univerzitnom parku Technikom Technickej univerzity v Košiciach 12. októbra 2021.