Vyhliadková veža v Košiciach v mestskom lesoparku

Košice, vyhliadka, vežaKošice, vyhliadka, vežaKošice, vyhliadka, vežaKošice, vyhliadka, vežaKošice, vyhliadka, vežaKošice, vyhliadka, vežaKošice, vyhliadka, vežaKošice, vyhliadka, veža

Košice, vyhliadka, veža

Turista na vyhliadkovej veži, v pozadí mesto Košice 12. augusta 2013.