Vypálená obec Kľak

Vypálená obec Kľak Vypálená obec Kľak Vypálená obec Kľak Vypálená obec Kľak Na snímke Valéria Zúbeková z obce Kľak

Vypálená obec Kľak

Na snímke pamätná izba s exponátmi, ktoré pripomínajú vypálenie obce nemeckými jednotkami 5. augusta 2019.