Vypálená obec Kľak

Vypálená obec Kľak Vypálená obec Kľak Vypálená obec Kľak Vypálená obec Kľak Na snímke Valéria Zúbeková z obce Kľak

Na snímke Valéria Zúbeková z obce Kľak

Na snímke Valéria Zúbeková z obce Kľak, ktorá počas udalostí, ktoré sú známe ako Krvavá nedeľa, prišla o svoju starú mamu aj krstnú mamu s jej štyrmi deťmi. V Kľaku 5. augusta 2019.