Z niekdajších kasární je dnes škôlka

ŠkôlkaŠkôlkaŠkôlkaŠkôlkaŠkôlka

Škôlka

Nová materská škola je architektonicky riešená ako uzavretý komplex budov s átriom určeným na hranie, ktoré je prístupné zo všetkých tried na prízemí.