Zabíjačka v obci Kapušany

Historicky prvá obecná  zabíjačkaHistoricky prvá obecná  zabíjačkaHistoricky prvá obecná  zabíjačkaHistoricky prvá obecná  zabíjačkaHistoricky prvá obecná  zabíjačkaHistoricky prvá obecná  zabíjačkaHistoricky prvá obecná  zabíjačkaHistoricky prvá obecná  zabíjačkaHistoricky prvá obecná  zabíjačkaHistoricky prvá obecná  zabíjačka

Historicky prvá obecná zabíjačka

Historicky prvá obecná zabíjačka sa konala 26. januára 2013 v obci Kapušany, okres Prešov. Kým majstri mäsiari otec a syn Vladislavovia Kurtyovi pred občanmi obce spracovali 150-kilogramové prasa, ženy pripravovali hriatô, varili kapustu, čistili cibuľu i cesnak. Na snímke mäsiari, vpravo hradný kopec.