Zber cukrová repa ČSSR

Zber cukrová repa ČSSRZber cukrová repa ČSSRZber cukrová repa ČSSRZber cukrová repa ČSSRZber cukrová repa ČSSRZber cukrová repa ČSSRZber cukrová repa ČSSRZber cukrová repa ČSSRZber cukrová repa ČSSRZber cukrová repa ČSSRZber cukrová repa ČSSRZber cukrová repa ČSSRZber cukrová repa ČSSRZber cukrová repa ČSSR

Zber cukrová repa ČSSR

Poľnohospodárstvo a predovšetkým dosiahnutie maximálnej sebestačnosti v oblasti potravín, bolo jednou z hlavných priorít povojnových vlád v Československu. Takto sa spracovávala cukrová repa na jeseň v roku 1948.