Zber sóje

Zber sójeZber sójeZber sójeZber sójeZber sóje

Zber sóje

Na snímke žatva sóje spoločnosti AT Zemplín na poli pri obci Dúbravka v okrese Michalovce 9. októbra 2020.