Quantcast
 

Žiaci sa po prázdninách vrátili do škôl

Žiaci sa po prázdninách vrátili do škôlŽiaci sa po prázdninách vrátili do škôlŽiaci sa po prázdninách vrátili do škôlŽiaci sa po prázdninách vrátili do škôlŽiaci sa po prázdninách vrátili do škôl

Žiaci sa po prázdninách vrátili do škôl

Na snímke prvá hodina po nástupe žiakov do školy vo štvrtom ročníku po zimných prázdninách 10. januára 2022 na Cirkevnej základnej škole s materskou školou sv. Juraja v Trebišove.