Do žilinskej fakultnej nemocnice prišli nové postele

Nová posteľNová posteľStará posteľ nová posteľStaré postele likvidáciaStaré postele likvidácia

Staré postele likvidácia

Na snímke rozoberanie starých postelí a ich presun do odpadových kontajnerov pred budovou liečebne pred dlhodobo chorých (LDCH) vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) v Žiline 23. októbra 2019.