Zvýšená hladina rieky Morava pri hrade Devín

Rieka Morava a v pozadí hrad DevínRieka Morava a vľavo v pozadí rakúsky zámok SchlosRieka Morava a v pozadí hrad Devín Vybrežená rieka Morava pod hradom Devín Vybrežená rieka Morava pod hradom Devín

Vybrežená rieka Morava pod hradom Devín

Na snímke vybrežená rieka Morava pod hradom Devín v Bratislave 23. júna 2020.