Festival svetla v Bruseli

Ľudia kráčajú cez svetelnú projekciu na festivale svetla v Bruseli 17. februára 2019.