Namiesto ovocia vajíčka

Na snímke veľkonočný strom v Hliníku nad Hronom, ktorý zdobí viac ako 700 kraslíc.