Keď je Domaša (takmer) bez vody...

Vodná dielo Veľká Domaša má nízku hladinu vody v dôsledku dlhodobého deficitu zrážok. V piatok 26. apríla 2019 bola hladina vody 7 metrov a 3 cm pod maximálnou prevádzkovou hladinou. Najväčší pokles vody tu zaznamenali 4. februára 2004 a to 12 metrov a 4 cm pod maximálnou prevádzkovou hladinou. Na snímke je zátoka v rekreačnej oblasti Dobrá, okres Vranov nad Topľou. Dobrá 26. apríla 2019.