Opäť sú tu maturity aj bez vážnej formality

Praktické maturitné skúšky na Strednej odbornej škole na Gemerskej ulici v Košiciach sa konajú v dňoch od 13. do 16 mája 2019. Škola za 52 rokov činnosti prešla rôznymi zmenami a v súčasnosti sa vyprofilovala na učebné a študijné odbory v oblasti beauty služieb. Na praktickej maturitnej skúške v študijnom odboroch kaderník - vizážista a kozmetička a vizážistka musia študentky preukázať svoje odborné zručnosti a vedomosti. V Košiciach 15. mája 2019.