Drak na obzore

Košická šarkaniáda 2019 na lúke na sídlisku KVP v Košiciach 21. septembra 2019.