Spomíname...

Atmosféra na mestskom cintoríne v Trebišove podvečer pred sviatkom Všetkých svätých 31. októbra 2019.