Čo dáva zmysel životu, dáva zmysel i smrti.

Večer na cintoríne v Partizánskom počas sviatku Všetkých svätých 1. októbra 2019.