Holandský Čierny Peter

Čierny Peter, pomocník Sinterklaasa, holandskej verzie sv. Mikuláša, kráča počas priehliadky v prástave Scheveningen pri Haagu 16. novembra 2019. Sinterklaas dorazí do Holandska každý rok už v polovici novembra. Oficiálne prichádza na parníku a potom navštevuje v sprievode svojho pomocníka Čierneho Petra jednotlivé deti až do 5. decembra, kedy prinesie vo vreci darčeky a odchádza späť do Španielska.