Kde je to pečené stehno?

Na snímke psy počas 24. ročníka pretekov so psím záprahom s názvom Šediváčkův Long, jeden z najnáročnejších pretekov tohto druhu v Európe, v blízkosti českej obce Deštné v Orlických horách, 23. januára 2020. Tradičné päťdňové preteky sa konajú napriek nedostatku snehu. Organizátori museli zmeniť niektoré trasy, ale pripravili preteky v pôvodnej dĺžke.