Smutná vizitka konania človeka

Na snímke odpad, ktorý "skrášľuje" breh vodnej nádrže Ružín medzi obcami Jaklovce a Margecany, okres Gelnica 12. februára 2020.