Poď sem, nech ti dám pusu.

Na snímke islandské poníky (Equus ferus caballus) šantia vo výbehu v nemeckom Wehrheime pri Frankfurte nad Mohanom 6. marca 2020.