Opatrenia v Česku

Pracovník v ochrannom obleku používa sprej obsahujúci nano polyméry na dezinfekciu električky v Prahe 12. marca 2020.