Osamelá...

Žena si fotografuje Fontánu di Trevi 3. mája 2020 v Ríme. Taliansko sa pripravuje na postupné uvoľňovanie reštrikcií prijatých v dôsledku pandémie.