Spomíname...

Na snímke Vojenský cintoríne Háj-Nicovô v Liptovskom Mikuláši 8. mája 2020.