Dezinfekcia Baziliky svätého Petra

Zamestnanci v ochranných oblekoch dezinfikujú Baziliku sv. Petra 15. mája 2020 vo Vatikáne. V Taliansku budú od 18. mája opäť povolené omše, krsty, svadby a pohreby, avšak len pod podmienkou dodržiavania špecifických pravidiel a hygienických predpisov.