Preparovaný hmyz, nemajte strach!

Výstava preparovaného tropického hmyzu vrátane mnohých druhov motýľov v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Na výstave je niekoľko stoviek exemplárov rôzneho preparovaného hmyzu zo všetkých tropických oblastí sveta a je spestrená aj živými tropickými bezstavovcami, hmyzom, škorpiónmi a pavúkmi. Výstava potrvá do 30. augusta 2020. Košice, 7. júla 2020.