Ovečky na túre

Črieda oviec prechádza vysokohorským terénom pod vrchom Falknis (2562 m n.m.) v oblasti Fläsch vo švajčiarských Alpách 7. augusta 2020. Zhruba 1300 oviec putuje z jednej lúky na druhú po strmej a úzkej alpskej trase.