Momentík dámy, len prejdeme

Kravy sa pasú vo Wanstead Park prvýkrát po 150 rokoch 17. septembra 2020 v Londýne. Spoločnosť City of London, ktorá park spravuje, umiestni v priebehu septembra a októbra na pastvu starostlivo vybraný dobytok zo svojho 200 ks stáda. Pilotný projekt je súčasťou plánu využívať hovädzí dobytok na lepšie hospodárenie a obnovu trávnatých porastov v tejto oblasti.