Skokom do nového roka

Marco Fois skáče z 18 metrov vysokého mosta do rieky Tiber v Ríme 1. januára 2021 pri príležitosti osláv príchodu nového roka.