Zber hrozna

Na snímke zber hrozna pri obci Malá Tŕňa v okrese Trebišov 24. septembra 2021.