13 novembra

Medzinárodný deň nevidiacich

Pripomína sa od roku 1946 a viaže sa k dátumu narodenia zakladateľa prvých ústavov na systematické vzdelávanie nevidiacich a tvorcu jedného z typov slepeckého písma Francúza Valentína Haüya (13.11.1745).


Meniny má Stanislav

Viac

Mužské meno Stanislav má slovanský pôvod a vo voľnom preklade znamená "upevní slávu, získavajúci slávu vytrvalosťou". Toto krstné meno patrí medzi veľmi obľúbené a jeho nositeľov oslovujeme Stanko, Staník, Stando.

Stanislavovia majú dosť strohú, suchú náturu. Hovoria neraz takým ostrým tónom, až ľudí od seba odháňajú. Svoje pevné zásady sa snažia vnucovať aj iným a ich spôsob komunikácie je nepríjemný, drsný.

Zvyčajne sa Stanislavovia v zamestnaní stávajú vedúcimi pracovníkmi, ktorí myslia len na to, ako budú všetkých pevnou rukou dirigovať. V práci sa vrhnú na akékoľvek odvetvie, dôležité je, že sa realizujú a dosiahnu, čo si zaumienili.

V priateľstve sú fanatickí, požadovační, aj verní, ale nie bezvýhradne. Neradi strácajú čas s ľuďmi, s ktorými si nemajú čo povedať.

Aj ich citový život je skôr drsný. Láska je pre nich prežitok a ženskú dušu sa vôbec neusilujú pochopiť.

Rodičia by sa mal mať na pozore, aby sa z ich dieťaťa, Stanislava, neskôr nestal malý diktátor.

Muži sú nesmierne životaschopní a neraz to zneužívajú. Priveľmi zanedbávajú svoje zdravie. Nepokladajú ho za dôležité. Hoci sa necítia dobre, ťahajú až na doraz bez toho, aby sa sťažovali. Často sa nesprávne stravujú, chýbajú im vitamíny.

Ovplyvňuje ich planéta Mars. Ich šťastná farba je červená. Ochranné rastliny púpava a chmeľ, ochranné kamene diamant a ametyst.

Svätý STANISLAV KOSTKA, ktorý bol v roku 1605 vyhlásený ako prvý z jezuitskej rehole za blahoslaveného, za svätého ho vyhlásil pápež Benedikt XIII. 31.decembra 1726 a pápež Ján XXIII. ho v roku 1962 vyhlásil za patróna Poľska, bratislavský arcibiskup a metropolita Mons. STANISLAV ZVOLENSKÝ, významný slovenský literárny historik, teoretik, kritik, editor, archivár, publicista, blízky spolupracovník Jozefa Cígera Hronského, ktorému pomohol vybudovať z Matice slovenskej modernú kultúrnu inštitúciu, označovaný však za kontroverznú osobnosť STANISLAV MEČIAR, autor prozaických diel STANISLAV RAKÚS, dramatik, textár, scenárista, vedúca osobnosť Radošinského naivného divadla STANISLAV ŠTEPKA, bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave, spoluorganizátor a spoluzakladateľ bratislavskej lekárskej fakulty, zakladateľ slovenskej chirurgickej školy MUDr. STANISLAV KOSTLIVÝ, bývalý československý futbalista a v súčasnosti uznávaný tréner STANISLAV GRIGA - títo a ďalší muži nosia meno, ktoré v slovenskom kalendári pripadá na 13. novembra.


Pranostika na dnes

- Ak v novembri sneh padá do blata, bude na ozimnom poli veľká strata.


Historický kalendár

Slovenské osobnosti 13. novembra
1895

- Zomrel v Bratislave uhorský finančník a politik TADEÁŠ PRÍLESKÝ, zakladateľ Trenčianskej sporiteľne a Priemyselnej banky v Bratislave. Tým, že pochádzal zo starej slovenskej zemianskej rodiny, sympatizoval so slovenskými národnými snahami a usiloval sa zmierňovať napätie medzi Slovákmi a Maďarmi. Narodil sa v roku 1828 v Janíkovciach (dnes časť Nitry).

1905

- Narodil sa v Banskej Štiavnici vedec v oblasti mechaniky a profesor na Slovenskej vysokej škole technickej (SVŠT) v Bratislave JÁN GONDA, autor viacerých odborných publikácií či vysokoškolských učebníc. Zomrel 16.7.1993.


1906

- Narodila sa v Barchove (ČR) herečka a astrologička VILMA JAMNICKÁ. Zomrela 12.8.2008 v Bratislave.

1912

- Narodil sa v Komárne lekár VILIAM THURZO, zakladateľ onkologického výskumu na Slovensku. Zomrel 2.3.1984.

1915

- Zomrel v Jagodine (Srbsko) spisovateľ a publicista JOZEF PODHRADSKÝ. Narodil sa 19.4.1823.

1933

- Zomrel v Prahe (ČR) evanjelický kňaz, literárny kritik a historik PAVOL BUJNÁK, ktorý okrem iného bol redaktorom prvej modernej slovenskej všeobecnej encyklopédie - trojzväzkového Slovenského náučného slovníka. Narodil sa 26.4.1882 (niektoré zdroje uvádzajú ako deň narodenia aj 23. apríl) v Dolnom Kubíne.

1947

- Narodil sa v Cejkove futbalista a tréner JÁN PIVARNÍK, ktorý sa v roku 1976 ako československý reprezentant stal majstrom Európy.

1953

- Narodil sa v Bratislave básnik, publicista, redaktor (Dotyky, Romboid) a univerzitný pedagóg IGOR HOCHEL, autor zbierok ako Strom pred domom, Svetlá na hladine, Uprostred je mlčanie alebo Kôra nežne praská.

1997

- Zomrel v Bratislave maliar a pedagóg JÁN ŽELIBSKÝ, ktorý pôsobil aj ako profesor a rektor bratislavskej Vysokej školy výtvarných umení (VŠVU). Narodil sa 24.11.1907.

2008

- Zomrel v Poprade zbormajster, dirigent, hudobný pedagóg a dlhoročný riaditeľ Štátneho komorného orchestra (ŠKO) Žilina JOZEF BÚDA. Stál tiež pri zrode Stredoeurópskeho festivalu koncertného umenia v Žiline, ktorý vznikol v roku 1991 a patrí k ojedinelým festivalom pre mladých umelcov v Európe. Narodil sa 22.9.1938.

2010

- Zomrel v Bratislave literárny teoretik a jazykovedec FRANTIŠEK MIKO. Narodil sa 13.4.1920.

2011

- Zomrel v Považskej Bystrici priekopník slovenskej amatérskej astronómie JURAJ BARDY, ktorý napríklad postavil prvú meteorologickú stanicu v Považskej Bystrici, podľa jeho návrhu vznikli unikátne, doteraz funkčné slnečné hodiny. Narodil sa 23.9.1919.

Slovenské udalosti 13. novembra
1635

- Otvorili Trnavskú univerzitu, ktorú založil ostrihomský arcibiskup Peter Pazmáň.

1918

- Bolo uzavreté prímerie medzi maďarskou vládou a veliteľom dohodových vojsk na Balkáne generálom Franchetom d'Esperey. Toto prímerie ohrozilo začleňovanie Slovenska do ČSR, lebo maďarskej vláde umožňovalo ponechať si administratívu na celom území Uhorska až do rozhodnutia mierovej konferencie.

1988

- Univerzita v Bologni (Taliansko) udelila Alexandrovi Dubčekovi čestný doktorát za snahu o demokratizáciu socializmu v Československu v roku 1968. Na odovzdávaní sa zúčastnil aj samotný Dubček, ktorému komunistická moc po veľkých prieťahoch udelila vycestovaciu doložku. O udalosti informovali mnohé svetové média okrem československých.

2006

- Po spoločnom postoji prezidentov a premiérov krajín Vyšehradskej štvorky (V4) vyjadrili v Košiciach spoločnú vôľu vstúpiť do Schengenského priestoru v pôvodnom termíne v októbri 2007 aj predsedovia parlamentov krajín V4 ČR, Poľska, Maďarska a SR.

Svetové osobnosti 13. novembra
354

- Narodil sa kresťanský teológ, cirkevný otec, filozof a mystik SV. AUGUSTÍN, známy aj pod menom Aurelius Augustinus. Je autorom diela Vyznania, ktoré patrí k najoriginálnejším a dodnes vydávaným teologicko-filozofickým textom. Zomrel 28.8.430.

1312

- Narodil sa anglický kráľ EDUARD III. Zomrel 21.6.1377.

1745

- Narodil sa francúzsky učiteľ VALENTIN HAÜY, zakladateľ Kráľovského inštitútu pre mladých slepcov v Paríži. Zomrel 18.3.1822.

1850

- Narodil sa škótsky spisovateľ ROBERT LOUIS STEVENSON, autor známych dobrodružných a napínavých príbehov ako napríklad Ostrov pokladov či Neobyčajný príbeh doktora Jekylla a pána Hyda. Zomrel 3.12.1894.

1868

- Zomrel taliansky hudobný skladateľ GIOACCHINO ROSSINI, predstaviteľ talianskej romantickej opery. Autor známych opier ako Barbier zo Sevilly alebo Viliam Tell. Narodil sa 29.2.1792.

1974

- Zomrel taliansky filmový režisér VITTORIO DE SICA. Medzi jeho najznámejšie neorealistické filmy patria Deti ulice, Zlodeji bicyklov či Umberto D. Narodil sa 7.7.1902 (niektoré zdroje uvádzajú ako rok narodenia aj 1901).

2003

- Zomrela americká herečka KELLIE WAYMIREOVÁ. Narodila sa 27.7.1967.

2010

- Zomrel známy český sexuológ a psychiater MIROSLAV PLZÁK, autor prvej vysokoškolskej učebnice o poruchách v manželskom spolužití. Dovedna vydal viac ako 70 vedeckých a populárno-náučných publikácií, pričom vyše 20 kníh sa týkalo tematiky žiarlivosti. Tú Plzák považoval za jeden z najväčších problémov manželských a milostných vzťahov. Narodil sa 25.8.1925.

Svetové udalosti 13. novembra
1907

- Francúzsky konštruktér Paul Cornu zostrojil prvý vrtuľník, s ktorým v tento deň na krátku chvíľu úspešne vzlietol.

1916

- Skončila sa (začala sa 1.7.1916) jedna z najväčších bitiek prvej svetovej vojny na francúzskej rieke Somme.

1918

- Sovietska vláda anulovala Brest-litovský mier s Nemeckom.

1942

- V oblasti Šalamúnových ostrovov sa začala jedna z najväčších námorných bitiek vojny v Tichomorí. Japonské námorníctvo chcelo vytlačiť Američanov z Guadalcanalu.

1945

- Francúzsky prezident Charles de Gaulle bol zvolený za predsedu dočasnej francúzskej vlády.

1970

- Hlavný veliteľ sýrskych leteckých síl a predstaviteľ pragmatického krídla strany Baas generál Háfiz Asad prevzal moc v krajine.

2002

- Pri španielskom pobreží stroskotal tanker Prestige. Do voľného mora uniklo 20.000 ton ropy, ktorá celkom zničila niekoľko kilometrov pláží.

2007

- Rusko informovalo o uzatvorení svojej poslednej vojenskej základne v Gruzínsku. Znamenalo to oficiálny koniec ruskej vojenskej prítomnosti na gruzínskom území po viac ako 200 rokoch. Odsun ruských vojsk z Gruzínska sa skončil 15.11.2007.

2010

- Mjanmarskú opozičnú političku Aun Schan Su Ťij prepustili z dlhoročného domáceho väzenia.

2011

- Taliansky prezident Giorgio Napolitano poveril bývalého eurokomisára pre hospodársku súťaž Maria Montiho zostavením novej, prechodnej vlády, ktorá nahradila kabinet Silvia Berlusconiho.