24 februára

Reforma kalendára - Gregoriánsky kalendár

Reformu kalendára, ktorý používame dodnes vykonal pápež Gregor XIII.. 24. februára 1582 vydal bulu Inter gravissimas o reforme dovtedy používaného juliánskeho kalendára. Reforma mala odstrániť disproporciu medzi dĺžkou trvania roku podľa juliánskeho kalendára (365,25 dňa) a tropickým rokom (365,2422 dňa), ktorá sa premietala do oneskorovania kalendára oproti okamihom rovnodennosti a iným udalostiam viazaným na obeh Zeme okolo Slnka.


Meniny má Matej

Viac

Mužské meno Matej je novozákonné, má hebrejský pôvod a v preklade znamená "dar Boha".

Nositeľov tohto na Slovensku pomerne obľúbeného mena oslovujeme Maťo, Maťko. Meniny majú 24. februára.

Matejovia sa vedia prejaviť aj zdôveriť. Majú pritom výrazný intelekt, sú komunikatívni a chcú za každú cenu vedieť o všetkom, čo sa okolo nich deje.

Maťovia by sa mali pravidelne stravovať.

Ich šťastné farby sú svetlozelená, krémová, strieborná. Ochranné rastliny konvalinka, rumanček, zvonček, biela ľalia, ochranné kamene achát, perla. Rastlinný totem Matejov je figovník, strom, ktorý bol podľa Písma od dávnych vekov symbolom múdrosti a objavov.

Podľa Historického kalendára sa na MATEJA v roku 1706 v Šiveticiach narodil náboženský spisovateľ a prekladateľ MATEJ BAHIL. Zomrel 22.12.1761.

Polyhistor, pedagóg, jazykovedec, historik, geograf, evanjelický farár MATEJ BEL, nazývaný aj Veľká ozdoba Uhorska, podľa neho nesie názov aj Univerzita MATEJA BELA v Banskej Bystrici. Uhorský a český kráľ i rakúsky vojvoda MATEJ KORVÍN, ktorý v roku 1465 založil Akadémiu Istropolitanu a v roku 1480 v Pešti univerzitu, podľa tradície vraj zastrelil posledného divo žijúceho zubra na Slovensku - to sú zástupcovia nositeľov mena, ktoré v slovenskom kalendári pripadá na 24. februára. Meno MATEJA KORVÍNA má v názve aj Inštitút vzdelávania.

Mnohí Slováci poznajú aj národného buditeľa, ľudového básnika, zberateľa národných piesní, misionára slovenského národa najmä však prvého slovenského kolportéra kníh MATEJA HREBENDU-HAČAVSKÉHO.

Český spevák a gitarista zo skupiny Wohnout MATĚJ HOMOLA a všetci ostatní MATEJOVIA majú podľa slovenského kalendára sviatok 24. februára.


Pranostika na dnes

Ak je na Mateja mráz, vydarí sa pohánka.


Historický kalendár

Slovenské osobnosti 24. februára
1386

- Zomrel uhorský kráľ KAROL II. zvaný MALÝ. Narodil sa v roku 1354.

1706

- Narodil sa v Šiveticiach náboženský spisovateľ a prekladateľ MATEJ BAHIL. Zomrel 22.12.1761.

1786

- Narodil sa v Oslanoch piarista, vedec a encyklopedista HIERONYM NÉČEI. Zomrel 4.6.1849.

1884

- Zomrel v Ružomberku evanjelický kňaz, národný buditeľ, pedagóg JÁN DRAHOTÍN MAKOVICKÝ, spoluzakladateľ Matice slovenskej a revúckeho gymnázia. Narodil sa 2.12.1818.

1898

- Zomrel v Liptovskom Mikuláši osvetový pracovník a folklorista JURAJ MATÚŠKA. Narodil sa 14.11.1809.

1909

- Narodil sa pozdišovský hrnčiarsky majster, keramikár a výtvarník MICHAL PARIKRUPA-ŠIPÁR. Zomrel 2.4.1995.

1912

- Narodil sa v Ostrave (ČR) skladateľ, dirigent, zbormajster, pedagóg, korepetítor a maliar JÚLIUS KOWALSKI. Zomrel 2.6.2003 v Bratislave.

1920

- Narodil sa etnomuzikológ, maliar a pedagóg FRANTIŠEK POLOCZEK.

1923

- Narodila sa v Batizovciach filologička, lexikografička, autorka slovníkov a štylistických príručiek MÁRIA ŠALINGOVÁ-IVANOVÁ.

1926

- Narodil sa v Topoľčanoch sochár a keramikár IMRICH TRIZMA. Zomrel 21.10.1966.

1928

- Narodil sa v Suchej nad Parnou básnik, literárny vedec a prekladateľ VILIAM TURČÁNY, člen Spolku slovenských spisovateľov, Slovenskej spoločnosti prekladateľov umeleckej a odbornej literatúry.

1931

- Zomrel v Banskej Bystrici vlastivedný a finančný pracovník, zakladateľ putovných knižníc ALEXANDER KARDOSS. Narodil sa 15.8.1861.

1935

- Zomrel v Myjave jazykovedec, prekladateľ a pedagóg PETER TVRDÝ. Narodil sa 29.6.1850.

1943

- Narodil sa v Pezinku dramatik, scenárista a publicista JURAJ JAKUB BINDZÁR.

1976

- Narodila sa v Bratislave herečka PETRA POLNIŠOVÁ.

1989

- Zomrel v Bratislave architekt, publicista a pedagóg MARTIN KUSÝ. Narodil sa 14.11.1916.

1994

- Zomrel v Bratislave spisovateľ, publicista a scenárista LADISLAV MŇAČKO, ktorý po roku 1948 patril k oddaným prívržencom komunistického režimu. Koncom 50. a začiatkom 60. rokov 20. storočia jeho revolučný zápal upadol a svoju niekdajšiu činnosť prehodnotil v knihách Oneskorené reportáže a Ako chutí moc. V roku 1967 emigroval do Izraela. Do bývalého Československa sa vrátil v roku 1968, ale len nakrátko, lebo po príchode okupačných vojsk odišiel do Rakúska. Počas normalizácie boli jeho diela v ČSSR zakázané. V zahraničí dosiahol určitý literárny úspech knihou esejí Agresori a satirickým románom Súdruh Münchhausen. Po roku 1989 sa vrátil na Slovensko. Narodil sa 29.1.1919.

Slovenské udalosti 24. februára
1526

- Vypuklo banícke povstanie v Banskej Bystrici.

1538

- Ferdinand I. a Ján Zápoľský uzavreli mier vo Veľkom Varadíne.

2005

- V Bratislave sa konal americko-ruský summit na najvyššej úrovni. Americký prezident George Bush a ruský prezident Vladimír Putin sa stretli aj s vtedajšou slovenskou politickou reprezentáciou.

Svetové osobnosti 24. februára
1304

- Narodil sa najväčší arabský cestovateľ v Ázii a Afrike ABÚ ABDALLÁH MUHAMMAD IBN BATTÚTA, autor obsiahleho cestopisného diela. Zomrel roku 1368 alebo 1369.

1463

- Narodil sa taliansky renesančný filozof a učenec GIOVANNI PICO DELLA MIRANDOLA. Zomrel 17.11.1494.

1500

- Narodil sa španielsky kráľ a rímsko-nemecký cisár KAROL V. z dynastie Habsburgovcov, ktorý viedol vojny s Francúzskom, Tureckom a nemeckými protestantmi. V roku 1556 odovzdal vládu v Španielsku synovi Filipovi II. a v nemeckej ríši bratovi Ferdinandovi I. Zomrel 21.9.1558.

1557

- Narodil sa český a uhorský kráľ a cisár Svätej ríše rímskej MATEJ II. HABSBURSKÝ. Zomrel 20.3.1619.

1786

- Narodil sa nemecký spisovateľ a rozprávkar WILHELM GRIMM. Zomrel 16.12.1859.

Svetové udalosti 24. februára
1525

- Víťazstvom rímsko-nemeckého cisára Karola V. v bitke pri Pavii sa skončila prvá vojna medzi cisárom a Francúzskom, ktorá vypukla roku 1521, pričom Francúzsko stratilo svoju nadvládu v Taliansku a sám francúzsky kráľ František I. padol do zajatia.

1530

- Pápež Klement VII. korunoval v talianskej Bologni za rímsko-nemeckého cisára Karola V. Bola to posledná korunovácia pápežom v Svätej ríši rímskej nemeckého národa.

1582

- Pápež Gregor XIII. vydal pápežskú bulu Inter gravissimas, ktorou sa zaviedol tzv. gregoriánsky kalendár tým, že vypustil 10 dní, teda po 4. októbri nasledoval 15. október.

1920

- Od Nemeckej strany práce (DAP) sa oddelila malá nacionalistická a antisemitská skupina, ktorá neskôr vytvorila Národnosocialistickú nemeckú robotnícku stranu (NSDAP).

1932

- Angličan Malcolm Campbell v americkom Daytone (štát Florida) dosiahol na automobile Napier-Campbell nový rýchlostný rekord 408,714 kilometrov za hodinu.

1942

- Začala vysielať rozhlasová stanica Hlas Ameriky.

1946

- Juana Peróna zvolili za argentínskeho prezidenta.

1966

- Ghanská armáda uskutočnila prevrat a zvrhla prezidenta Kwame Nkrumaha, ktorý bol v tom čase na návšteve ČĽR - hoci Nkrumah vyhlasoval, že sa vráti a protivníkov zlikviduje, musel sa zmieriť s doživotným exilom v Guinei.

1991

- Spojenci začali mohutnú pozemnú ofenzívu proti irackej armáde v Kuvajte a Iraku s cieľom oslobodiť Kuvajt.

2002

- V Salt Lake City (USA - štát Utah) sa skončili zimné OH. Najúspešnejšou krajinou v počte získaných medailí sa stalo Nemecko, ktoré získalo 12 zlatých, 16 strieborných a sedem bronzových. Nemeckí olympionici na XIX. ZOH prekonali historický rekord v počte získaných medailí na jednej zimnej olympiáde pre jednu krajinu, s celkovou bilanciou 35 cenných kovov.