31 marca

Dohoda o rozpustení Varšavskej zmluvy

Posledný marcový deň v roku 1991 nadobudol platnosť protokol o zrušení Varšavskej zmluvy. Jeho text podpísali 25. februára 1991 v Budapešti ministri zahraničných vecí a obrany šiestich členských štátov. Dokument zrušil vojenskú organizáciu a štruktúru Varšavskej zmluvy. Základná politická dohoda ostala v platnosti. Na zasadnutí Politického poradného výboru Varšavskej zmluvy v Prahe 1. júla 1991 jej členské štáty rozhodli o definitívnom rozpustení paktu.


Meniny má Benjamín

Viac

Mužské meno Benjamín je starozákonné, má hebrejský pôvod a jeho význam je "milovaný syn". Nositeľov tohto na slovenskom území zriedkavého mena oslovujeme Ben, Benjamínko, Bendži.

Benjamínovia, ktorí oslavujú meniny 31. marca, sú nepokojní ako šťuka, ich totemový živočích.

Benjamínovia sú prevažne ovplyvniteľní, nepredvídateľní, nevýrazní a dosť precitlivení. Často sú so svojimi názormi v opozícii.

Majú aktívne aj menej aktívne obdobia. Ak Benjamínom nesedí práca, odráža sa to negatívne na ich psychike. Potrebujú veľa odpočívať.

Ovplyvňuje ich planéta Mars. Šťastné farby Benjamína sú zelená a červená. Ochranné rastliny púpava, rozmarín a divá čerešňa, ochranné kamene perla a rubín.

SVÄTÝ BENJAMÍN, sviatok ktorého pripadá na 31. marca, bol diakonom v meste Ergol v Perzii a patrí k mučeníkom zavraždeným počas prenasledovania kresťanov okolo roku 420.


Pranostika na dnes

Keď je marec teplý, apríl je chladný.


Historický kalendár

Slovenské osobnosti 31. marca
1824

Narodila sa (niektoré zdroje uvádzajú ako deň narodenia 30. marec) životná láska Ľudovíta Štúra ADELA OSTROLÚCKA. Ich nenaplnená láska a jej život sa stali námetom knihy Ľuda Zúbka Jar Adely Ostrolúckej. Zomrela 18.3.1853.

1859

Zomrel v Námestove kultúrny organizátor, redaktor, bernolákovský spisovateľ, vydavateľ a úradník miestodržiteľskej rady MARTIN HAMULJAK, spoluzakladateľ Spolku milovníkov reči a literatúry slovenskej v Budíne. Narodil sa 19.4.1789.

1921

Narodil sa v Trenčíne podnikateľ, hlásateľ banskobystrického vysielača počas SNP MICHAL ŠUMICHRAST. Zomrel 5.9.2007 vo Washingtone (USA).

1929

Narodil sa v Liptovskej Porúbke ekonóm, publicista, profesor a poslanec NR SR HVEZDOŇ KOČTÚCH, ktorý koncipoval zásady ekonomickej reformy a hospodársku stratégiu nezávislého Slovenska. Bol spoluzakladateľom Združenia nezávislých ekonómov Slovenska (NEZES) a zakladajúcim členom Hnutia za demokratické Slovensko (HZDS). Zomrel 20.2.1994.

Slovenské udalosti 31. marca
1387

V Stoličnom Belehrade bol za uhorského kráľa korunovaný Žigmund Luxemburský (prezývaný "Ryšavá líška"), syn českého kráľa, rímskonemeckého cisára Karola IV.

1468

Uhorský kráľ Matej I. podnikol vojenskú výpravu do Českého kráľovstva proti svojmu bývalému svokrovi a kráľovi Jurajovi Poděbradskému, ktorého pápež Pavol II. exkomunikoval.

1995

Pápež Ján Pavol II. rozdelil slovenskú cirkevnú provinciu na dve časti. Vo východnej časti povýšil Košickú diecézu na arcidiecézu. V západnej časti zriadil Bratislavsko-trnavskú arcidiecézu a Dóm sv. Martina v Bratislave povýšil na konkatedrálu.

2007

Horolezec Jozef Kopold vystúpil na šiestu najvyššiu horu sveta (8201 m) Čo Oju a stal sa 31. Slovákom na osemtisícovke.

Svetové osobnosti 31. marca
1499

Narodil sa pápež PIUS IV. (vlastným menom Giovanni Angelo De'Medici). Obnovil rokovanie Tridentského koncilu, ktorého závery a ustanovenia znamenali reformu katolíckej cirkvi. Zomrel 9.12.1565.

1596

Narodil sa francúzsky racionalistický filozof, matematik RENÉ DESCARTES, zakladateľ modernej teórie poznania a analytickej geometrie. Známy svojím výrokom Cogito, ergo sum (Myslím, teda som). Hlboko ovplyvnil vývoj novovekej filozofie. V matematike a geometrii zaviedol pojem funkcie a premennej veličiny a sústavu pravouhlých súradníc nazvaných na jeho počesť kartézskymi. Zomrel 11.2.1650.

1675

Narodil sa pápež BENEDIKT XIV., vlastným menom Prospero Lambertini. Vydal niekoľko búl, z ktorých bula Immensa Pastorúm principis, bola zameraná proti zotročovaniu pôvodných obyvateľov Ameriky. Zomrel 3.5.1758.

1727

Zomrel anglický matematik a fyzik ISAAC NEWTON, ktorý v diele Matematické základy prírodovedy sformuloval tri základné zákony klasickej mechaniky - Newtonove zákony: zákon zotrvačnosti, zákon sily a zákon akcie a reakcie. Známy je aj ako objaviteľ gravitačného zákona. Narodil sa 4.1.1643.

1732

Narodil sa rakúsky klasicistický hudobný skladateľ, dirigent JOSEPH HAYDN. Zoznam jeho diel tvorí až 104 symfónií, mnoho sláčikových koncertov, 60 klavírnych sonát, štyri oratóriá a mnoho ďalších hudobných diel. Zo symfónií sú najznámejšie 6. symfónia D dur Ráno, 7. symfónia C Dur Poludnie, 8. symfónia G Dur Večer, 26. symfónia fis mol Vianočná, 44. symfónia e mol Smútočná alebo 45. symfónia fis mol Rozlúčková. Zomrel 31.5.1809.

1972

Zomrela česká krasokorčuliarka HANA MAŠKOVÁ, úspešná československá reprezentantka (napríklad: majsterka Európy z roku 1968, bronzová olympijská medailistka z roku 1968, vicemajsterka Európy z rokov 1967 a 1969). Narodila sa 26.9.1949.

1980

Zomrel legendárny americký atlét a olympijský víťaz JAMES CLEVELAND "JESSE" OWENS, ktorý ako prvý na svete zabehol 100 metrov za 10,2 sekundy. Narodil sa 12.9.1913.

Svetové udalosti 31. marca
1889

V Paríži slávnostne otvorili Eiffelovu vežu.

1917

Nadobudla platnosť dohoda o obchode, podľa ktorej USA odkúpili za 25 miliónov dolárov od Dánska jeho kolónie v Západnej Indii a nazvali ich Panenské ostrovy.

1923

V New Yorku (USA) sa konal prvý maratón v tanci. Víťazný pár tancoval nepretržite 27 hodín.

1971

Vojenský súd vo Fort Benningu (Georgia, USA) dospel k presvedčeniu, že nadporučík americkej armády William Calley je nevinný. Calley nenesie podľa súdu priamu zodpovednosť za zmasakrovanie civilného obyvateľstva vo vietnamskej dedine My Lai.

2010

Najväčšiu loď na solárny pohon spustili na more v severonemeckom prístave Kiel. Loď, postavená v lodenici Knierim Yachtbau, je 30 metrov dlhá, 16 metrov široká a 7,5 metra vysoká.