8 marca

Medzinárodný deň žien

- myšlienka oslavovať Medzinárodný deň žien vznikla na Medzinárodnej ženskej konferencii v roku 1910 v dánskej Kodani. Ako dátum tohto sviatku bol stanovený 8. marec na počesť veľkého štrajku 40.000 amerických newyorských krajčírok z textilných tovární, ktorý sa konal v roku 1908. Prvý sviatok MDŽ v ČSR sa oslavoval v roku 1921 a o rok neskôr nadobudol masový charakter. Počas druhej svetovej vojny v roku 1939 bol MDŽ zrušený. Po roku 1945 ho obnovili.


Meniny má Alan a Alana

Viac

Krstné mená Alan, Alana majú keltský pôvod a v preklade znamenajú "súlad, svornosť". Nositeľov týchto na Slovensku ojedinelých mien oslovujeme aj Ali, Alanko, Ala, Alka. Meniny oslavujú v rovnaký deň - 8. marca.
Od najútlejšieho veku sú Alan aj Alana v správaní rezervovaní. Nositelia týchto mien sú dôvtipní a nepokojní. Rovnako ako ich zvierací totem lastovička zbožňujú slnko a nezľaknú sa žiadnej dlhšej cesty.
Nemožno o nich povedať, že štúdium ich priťahuje. Sú veľmi vitálni a zároveň aj odolní. Potrebujú to na realizáciu rušného života. Vždy u nich prevláda schopnosť s prehľadom vyriešiť problém.
Alanov ovplyvňujú planéty Saturn a Urán. Ich obľúbená farba je tmavomodrá, ochranné rastliny náprstník, rozmarín, ochranné kamene perla a rubín.
Alany ovplyvňuje planéta Venuša. Ich obľúbená farba je zelená, ochranné rastliny myší chvost a šafran, ochranný kameň opál.
Nemali by sa hnevať na iných za svoje chyby a správať sa samoľúbo. Prospeje im veľa ovocia, najmä jablká a hrozno.
Americký herec, scenárista a režisér ALAN ALDA, britský herec ALAN SIDNEY PATRICK RICKMAN, britský hudobník ALAN WILDER, slovenský fotograf ALAN HYŽA, programový riaditeľ Medzinárodného festivalu horského festivalu ALAN FORMÁNEK, hudobník ALLAN MIKUŠEK to je len niekoľko mužov s menom, ktoré v slovenskom kalendári nájdeme pri dátume 8. marec.


Pranostika na dnes

Suchý marec, mokrý máj, bude žitko ako háj.


Historický kalendár

Slovenské osobnosti 8. marca
1782

Narodil sa v Horných Turovciach evanjelický kňaz, teológ, filozof, historik a matematik GABRIEL KOVÁČ MARTINI, profesor na evanjelickom lýceu v Bratislave. Zomrel 19.7.1845.

1817

Narodil sa v Liptovskom Mikuláši maliar, sochár, prírodovedec a pedagóg JOZEF BOŽETECH KLEMENS, autor viacerých oltárnych obrazov a portrétov slovenských národovcov. Ako vynálezca pracoval na stroji poháňanom teplým vzduchom a vynikal aj ako mineralóg a botanik. Zomrel 17.1.1883.

1823

Narodil sa v Košiciach uhorský politik, popredná osobnosť v zápase o väčšiu nezávislosť Uhorska od Viedne JÚLIUS ANDRÁŠI. Zomrel 18.2.1890.

1849

Narodil sa v Smolenickej Hute jezuita, misionár a spisovateľ ŠTEFAN ZIMMERMAN, ktorý od roku 1884 pôsobil v Mozambiku, kde vytvoril prvú gramatiku bantuského jazyka, ktorým hovorili domorodci bantuských kmeňov. Zomrel na misii na rieke Zambezi v roku 1894.

1863

Narodil sa vo Zvolene spisovateľ, redaktor a krajanský pracovník JÁN ADOLF FERIENČÍK. Zomrel 7.3.1925 v Clevelande (USA).

1879

Narodil sa v Bzovej (Česko) slovenský publicista, pedagóg, hudobný kritik a literárny historik BOHUMIL HALUZICKÝ. Zomrel 11.1.1957.

1887

Narodil sa v Brodskom revolucionár a politický pracovník MAREK ČULEN, jeden z hlavných zakladateľov KSČ na Slovensku. Zomrel 26.12.1957.

1889

Zomrel katolícky kňaz, archeológ, historik, prírodovedec a cirkevný hodnostár FLORIÁN FRANTIŠEK RÓMER. Narodil sa 12.4.1815.

1896

Narodil sa vo Vrbovom spisovateľ, publicista, finančný úradník ELO ŠÁNDOR. Jeho najznámejšie dielo Sváko Ragan z Brezovej bolo úspešne sfilmované v hlavnej úlohe s Jozefom Kronerom. Zomrel 9.1.1952.

1899

Narodil sa v Banskej Štiavnici maliar JOZEF KOLLÁR, v jeho tvorbe sú obsiahnuté výjavy hlavne z jeho rodiska. Zomrel 21.10.1982.

1909

Narodil sa výtvarník a historik umenia JOZEF CINCÍK, ktorý od roku 1947 žil v USA. Zomrel 28.1.1992 v Danville (USA), ale pochovaný je na Národnom cintoríne v Martine.

1910

Narodil sa v Dolných Kočkovciach maliar JOZEF FEDORA. Zomrel 26.9.1975.

1917

Narodil sa zakladateľ slovenskej fotografie EUGEN LAZIŠŤAN, ktorý ako fotograf začínal v Matici slovenskej a potom tridsať rokov pôsobil ako vedúci redaktor vo vydavateľstve Osveta, kde založil edíciu obrazových publikácií. Sám ich autorsky vytvoril takmer tridsať. Pôsobil aj v Slovenskom národnom múzeu (SNM) v Martine a zaslúžil sa aj o prípravu expozície Karola Plicku v Blatnici. Zomrel 6.1.2006.

1922

Narodil sa letec, príslušník Britského kráľovského letectva MILAN JAKUBEC. Zomrel 17.7.2002.

- Narodil sa v Piešťanoch maliar, grafik a ilustrátor ALOJZ KLIMO. Zomrel 12.10.2000.

1924

Narodila sa v Dunajskej Strede dramaturgička, scenáristka, spisovateľka a televízna pracovníčka ANNA MINICHOVÁ, tútorka televíznej tvorby pre deti a mládež. Zomrela 25.11.1988.

1934

Narodil sa v Pliešovciach dramatik, autor televíznych hier JÁN SOLOVIČ. Známa je jeho tzv. Občianska trilógia, ktorú tvoria hry: Meridian, Strieborný jaguár a Zlatý dážď.

1953

Narodil sa v Levoči grafik, rytec poštových známok, hudobný skladateľ a pedagóg MARTIN ČINOVSKÝ. Je autorom prvej poštovej známky samostatnej Slovenskej republiky (SR) a prvej eurovej známky na Slovensku.

1955

Narodil sa v Bratislave spisovateľ a esejista PETER VALČEK, ktorý debutoval v Kristových rokoch novelami Levy benátske a Líška na sklonku leta. O dva roky nato vydal román Európska groteska a potom cestopisnú novelu Savojský kríž. Ako esejista sa predstavil napríklad v knihe esejí Čas kentaurov.

- Narodil sa v Galante maliar s výrazne charakteristickým rukopisom IVAN PAVLE. V rokoch 1975-1981 študoval monumentálnu maľbu na Vysokej škole výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave u prof. Castiglioneho a prof. Vychlopena. Vystavuje doma aj v zahraničí, najmä v Holandsku, Nemecku a Francúzsku. Ilustroval triptych posledných básnických zbierok Milana Rúfusa Báseň a čas, Vernosť a Ako stopy v snehu.

1957

Zomrel vo väzení v Leopoldove politik JÁNOS ESTERHÁZY, predseda Strany Maďarov na Slovensku. Narodil sa 14.3.1901.

2004

Zomrel archeológ, vedec, pedagóg a publicista JÁN LICHARDUS. Narodil sa 24.1.1939.

Slovenské udalosti 8. marca
1435

Na uhorskom sneme v Bratislave kráľ Žigmund vydal tzv. Veľký dekrét, ktorým reformoval súdnictvo.

1861

V Budíne vyšlo prvé číslo humoristického časopisu Černokňažník. Jeho vydavateľom bol Viliam Pauliny-Tóth.

1868

Bratislavskí mešťania založili Okrášľovací spolok, prvé dobrovoľné združenie v Uhorsku so zameraním na životné prostredie.

1948

Vznikla Strana slovenskej obrody, ktorú tvorila bývalá časť Demokratickej strany (DS). Prvým predsedom sa stal Ján Ševčík.

1982

Dekrétom Quidam episcopi vatikánska Kongregácia pre klérus zakázala kňazom členstvo v štátom kontrolovanej organizácii Pacem in terris, ktorá združovala väčšinu katolíckych kňazov vo vtedajšom Československu.

1993

Prezident Michal Kováč vymenoval Milana Čiča za prvého predsedu Ústavného súdu (ÚS) SR.

2001

Prezident SR Rudolf Schuster podpísal parlamentom schválenú (23. februára 2001) rozsiahlejšiu novelu Ústavy SR.

Svetové osobnosti 8. marca
1494

Narodil sa (uvádza sa ako rok narodenia aj 1495) taliansky maliar patriaci k zakladateľom florentského manierizmu ROSSO FIORENTINO (vlastným menom Giovanni Battista di Jacopo di Guasparre). Zomrel 14.11.1540.

1731

Zomrel český sochár a rezbár FERDINAND MAXIMILIÁN BROKOFF. Narodil sa 12.9.1688.

1869

Zomrel francúzsky hudobný skladateľ a dirigent HECTOR BERLIOZ, ktorého najznámejším dielom je Fantastická symfónia. Narodil sa 11.12.1803.

1879

Narodil sa americký chemik a vynálezca OTTO HAHN. Zomrel 9.2.1933.

1895

Narodila sa (ako rok narodenia niektoré zdroje uvádzajú aj 1892) uruguajská poetka JUANA de IBARBOUROUOVÁ, ktorej typickým postojom je senzualizmus vyplývajúci z vedomia krásy ženského tela. Zomrela 15.7.1979.

1906

Narodil sa švédsky vynálezca zrkadlovky VICTOR HASSELBLAD, prvú zrkadlovku prezentoval v roku 1948. Zomrel 5.8.1978.

1917

Zomrel nemecký konštruktér a vynálezca riaditeľných vzducholodí s pevnou konštrukciou FERDINAND VON ZEPPELIN. Narodil sa 8.7.1838.

1921

Narodila sa (ako rok narodenia sa uvádza aj 1922) americká herečka a tanečníčka CYD CHARISSEOVÁ, ktorá sa na filmovom plátne objavila v roku 1943 a o tri roky neskôr si zatancovala s Fredom Astairom v Ziegfieldovom kabarete. Prelomovou sa však stala jej úloha osudovej ženy, ktorá tancovala s Genom Kellym v snovej scéne v slávnom muzikáli Spievanie v daždi. Zomrela 17.6.2008.

1941

Zomrel americký spisovateľ, básnik SHERWOOD ANDERSON. Narodil sa 13.9.1876.

1943

Narodila sa britská herečka LYNN REDGRAVEOVÁ. Zomrela 2.5.2010.

1947

Narodil sa český gitarista, spevák a skladateľ VLADIMÍR MIŠÍK.

1959

Narodil sa írsko-americký herec AIDAN QUINN.

1961

Narodila sa americká herečka CAMRYN MANHEIMOVÁ.

1971

Zomrel americký herec, filmový komik nemej éry HAROLD LLOYD. Medzi jeho najznámejšie grotesky patrí snímka pod názvom O poschodie vyššie, v ktorej sa takmer celý čas šplhá po mrakodrape. Narodil sa 20.4.1893.

1979

Narodil sa britský spevák TOM CHAPLIN, spevák rockovej skupiny Keane.

1983

Zomrel britský hudobný skladateľ WILLIAM WALTON. Narodil sa 29.3.1902.

1999

Zomrel americký bejzbalový hráč a bývalý manžel filmovej hviezdy Marilyn Monroe JOE DIMAGGIO. Písal o ňom aj Ernest Hemingway v novele Starec a more a Simon a Garfunkel spomínali na jeho legendárnu kariéru v piesni Mrs. Robinson. Narodil sa 25.11.1914.

2005

Zomrel (bol zabitý ruskými vojakmi) vodca čečenských povstalcov ASLAN MASCHADOV. Narodil sa 21.9.1951.

2007

Zomrel anglický herec JOHN INMAN. Narodil sa 28.6.1935.

2011

Zomrel americký hudobník MIKE STARR, bývalý basgitarista legendárnej skupiny Alice in Chains. Narodil sa 4.4.1966.

2012

Zomrel frontman jednej z prvých amerických diskotékových formácií The Trammps JIMMY ELLIS. Narodil sa 15.11.1937.

Svetové udalosti 8. marca
1618

Nemecký astronóm Johannes Kepler sformuloval tretí zákon pohybu nebeských telies.

1702

Po smrti kráľa WILLIAMA III. ORANŽSKÉHO (narodil sa roku 1650) nastúpila na anglický trón kráľovná Anna ako posledná z dynastie Stuartovcov.

1917

V Petrohrade (Rusko) sa začal na výzvu boľševikov politický štrajk s účasťou asi 130.000 osôb. Masové zhromaždenia prerástli do demonštrácie proti hladu, vojne a cárizmu a na niektorých miestach sa demonštranti stretli s políciou.

1950

Sovietsky maršal Kliment Jefremovič Vorošilov oznámil, že ZSSR vlastní atómovú bombu.

1963

V Sýrii uskutočnila skupina dôstojníkov zo Socialistickej strany arabskej obrody (Baas) na čele s generálom Zijádom al-Harírím už ôsmy štátny prevrat od roku 1945. Po nekrvavom puči prevzala moc v krajine armáda.

1974

Vo Francúzsku otvorili medzinárodné letisko Charlesa de Gaullea v Roissy pri Paríži.

1983

Republikán, 40. americký prezident (1981-1989) Ronald Reagan označil vo svojom prejave Sovietsky zväz za ríšu zla.

2002

Izraelská armáda zabila počas rozsiahlej ofenzívy na západnom brehu Jordánu a v pásme Gazy 38 Palestínčanov. Tento deň sa zapísal do histórie ako najkrvavejší za posledných 14 rokov blízkovýchodného konfliktu.

Hudobný kalendár

Narodenia 8. marca
1942

Ralph Ellis, Liverpool, sprievodný gitarista skupiny Swinging Blue Jeans. Táto rock'n'rollová formácia vznikla v Liverpoole v júni 1958 z dvoch skifflových skupín, ktoré obsadili prvé dve miesta na súťaži mladých talentov v liverpoolskom Empire Theater. Ich prvý názov bol The Bluegenes. Na Swinging Blue Jeans si zmenili názov v roku 1962. V júli 1963 mali v hitparáde prvú skladbu It's Too Late Now. Preslávil ich hit Hippy Hippy Shake z decembra 1963, ktorý sa dostal na 2 .miesto anglického rebríčka. V roku 1964 vydali pod týmto názvom aj prvú LP platňu. V hitparáde mali päť skladieb, okrem Hippy Hippy Shake bola úspešná aj You're No Good. Rozišli sa v júni 1968, po troch rokoch sa vrátili na scénu, sporadicky účinkovali až do roku 2010.

1945

Micky Dolenz (rodený George Michael Dolenz jr.), Los Angeles, California, USA, člen skupiny Monkees. S myšlienkou založiť túto skupinu prišiel producent Don Kirsher, na základe inzerátu sa prihlásilo 437 mladíkov, vybrali štyroch. Mali hrať v televíznom seriáli, až po výbere sa ich úloha rozšírila na hudobnú skupinu. Premiéru mali 12. septembra 1966 na televíznej stanici NBC. Dva mesiace nato už viedli americký rebríček so skladbou Last Train To Clarksville. Rovnako prvá LP platňa Monkees sa dostala na prvé miesto. Rok 1967 bol pre skupinu veľmi úspešný. Vydali tri LP platne More Of The Monkees, Headquarters a Pisces, Aquarius, Capricorn & Jones Ltd., všetky tri sa dostali na prvé miesto v rebríčku. Do svojho rozchodu vydali osem albumov, v singlovej hitparáde mali dvanásť piesní, z nich tri sa dostali až na prvú pozíciu. Okrem Last Train To Clarksville to boli I'm A Believer z novembra 1966 a Daydream Believer z októbra 1967. Rozišli sa v roku 1970. Štyrikrát sa vždy znova zišli na niekoľkoročné obdobie, ten najnovší návrat je od roku 2011.

1947

Randy Meisner (rodený Randy Herman Meisner), Scottsbluff, Nebrasca, USA, exbasový gitarista a vokalista skupiny Eagles. Táto rocková formácia vznikla v Los Angeles v auguste 1971. Už pred týmto dátumom hrala trojica Frey, Henley a Leadon v sprievodnej skupine speváčky Lindy Ronstadt. V júni 1972 vydali prvý singel Take It Easy. Zároveň v júni 1972 vydali aj prvý štúdiový album Eagles, na ktorom boli hity Take It Easy a Witchy Woman. Od roku 1975 mala skupina veľmi úspešné obdobie. Tri albumy po sebe, One Of These Night (vydaný v júni 1975), Hotel California (december 1976) a The Long Run (september 1979) sa dostali na prvú pozíciu v rebríčku albumov a získali platinové platne. V singlovej hitparáde mali 16 skladieb, päť z nich sa dostalo až na prvé miesto. Vynikajú medzi nimi hity New Kid In Town z decembra 1976 a Hotel California z marca 1977. V roku 1980 sa Eagles rozišli, v roku 1994 sa na podnet Glena Freya opäť zišla štvorca členov, už bez Randyho Meisnera. V októbri 2007 vydali nový, v poradí siedmy štúdiový album Long Road Out Of Eden. V Spojených štátoch aj v Anglicku sa dostal na prvú pozíciu.

1947

Michael Allsup (rodený Michael Rand Allsup), Oakdale, California, USA, exgitarista skupiny Three Dog Night. Táto formácia vznikla v Los Angeles v roku 1968, ich štýlom bol melodický rock. Hneď prvý singel Try A Little Tenderness sa v marci 1969 dostal do hitparády. Pod názvom Three Dog Night vydali v roku 1969 aj debutovú LP platňu. Z nej je aj prvý hit, skladba One, ktorá sa v júni dostala do prvej päťky rebríčka. Úspešná pre skupinu bola prvá polovica 70. rokov. Prvýkrát viedli americký rebríček v júni 1970 so skladbou Mama Told Me. V roku 1976 prerušili účinkovanie, aby od roku 1981 pokračovali ďalej. V singlovej TOP 40 hitparáde mali 21 skladieb, z nich tri na prvom mieste, okrem Mama Told Me aj Joy To The World a Black & White. Hitmi boli aj Shambala a The Show Must Go On. Výsledkom ich muzikantskej dráhy je jedenásť štúdiových albumov, najúspešnejším z nich bol Seven Separate Fools z júla 1972. K diskografii patria aj štyri live a šesť kompilačných albumov.

1954

Cheryl Baker (vlastným menom Rita Maria Crudgington), Londýn, členka skupiny Buck Fizz. Táto vokálna formácia vznikla vo februári 1981 v Londýne zo štyroch skúsených štúdiových spevákov, v zložení dve dámy a dvaja páni, v kópii podľa vzoru švédskej skupiny ABBA. Reprezentovali Veľkú Britániu na 26. ročníku Veľkej cene Eurovízie, ktorá sa konala 4. apríla v 1981 v írskom Dubline. Buck Fizz vyhrali so skladbou Making Your Mind Up. Na ostrovoch sa stala hitom a viedla anglický rebríček. Tento úspech povzbudil štvoricu do ďalšieho nahrávania. Rozišli sa v novembri 1988, výsledkom ich sedem a pol ročnej spolupráce je šesť vydaných albumov. V singlovom rebríčku mali štrnásť skladieb, tri z nich, okrem Making Your Mind Up aj The Land Of Make Believe a My Camera Never Lies sa dostali na prvú pozíciu. Na začiatku 90. rokov sa opäť zišli, v auguste 1991 vydali koncertný album Live At Fairfield Halls, ktorý bol záznamom z vystúpenia k desiatemu výročiu skupiny. V máji 2007 vyšla hitová kompilácia The Very Best Of Buck Fizz a v máji 2008 album The Lost Masters 2 – The Final Cut.

1957

Clive Burr, Londýn, exbubeník skupiny Iron Maiden, hral v nej v rokoch 1979 až 1982. Táto heavy metalová formácia vznikla v londýnskej štvrti Leyton v roku 1975. Založil ju basový gitarista a spevák Steve Harris a k názvu Iron Maiden, teda železná panna ho inšpiroval film Muž so železnou maskou (A Man In The Iron Mask). V roku 1980 vydali debutový album Iron Maiden. Ich dráhu dnes dokumentuje pätnásť štúdiových albumov, ten najnovší The Final Frontier vydali v auguste 2010, predchádzajúci s názvom A Matter of Life and Death vydali v septembri 2006. Tri z nich, The Number Of The Beast (vydaný v marci 1982), Seventh Son of a Seventh Son (apríl 1988) a Fear of the Dark (máj 1992) sa dostali v rebríčku až na prvé miesto. K diskografii patrí ešte sedem kompilačných a desať live albumov, najnovší En Vivo! vydali v marci 2012.

1964

Peter Gill, zvaný aj Pedro alebo Ped, Liverpool, UK, hráč na bicích nástrojoch skupiny Frankie Goes To Hollywood. Táto pop-rocková formácia vznikla v Liverpoole v roku 1980. Úspešný pre nich bol rok 1984. Hneď prvý singel Relax viedol v januári anglickú hitparádu. V júni boli prví so skladbou Two Tribes a do tretice v decembri prví s piesňou The Power Of Love. V hitparáde mali celkom 11 skladieb, hitmi boli aj piesne Welcome to the Pleaseredome z marca 1985 a Rage Hard zo septembra 1986. Ich prvý album z októbra 1984 Welcome To The Pleasuredome sa dostal až na prvé miesto rebríčka. V októbri 1986 vydali druhý album Liverpool. Rozišli sa v roku 1987. V závere roka 1993 vyšla hitová kompilácia Bang! The Greatest Hits Of Frankie Goes To Hollywood. Na scénu sa vrátili v rokoch 2004 až 2007.

1967

Johnny Kelly (rodený John Michael Kelly), Talavera de la Reina, Španielsko, člen rodinnej skupiny Kelly Family. V začiatku s nimi vystupovali aj otec Dan Kelly (zomrel 5. augusta 2002) a matka Barbara Ann (zomrela 10. novembra 1982). Rodina žila niekoľko rokov v americkom Bostone, potom sa presťahovali do Španielska a tam sa aj narodila väčšina súrodencov. Prvé koncerty mali v roku 1977. Ich prvým veľkým hitom bola v roku 1979 skladba David's Song (Who'll Come With Me). V roku 1981 vydali prvý album Wonderful World. V 90. rokoch sa presťahovali do Nemecka, žili na hausbote zakotvenom v Kolíne nad Rýnom. Vydali dvadsaťdva štúdiových albumov, tými najnovšími sú Homerun z júna 2004 a Hope z roku 2005. K diskografii patria aj tri live a štyri kompilačné albumy.

1979

Tom Chaplin (rodený Thomas Oliver Chaplin), Battle, East Sussex, UK, spevák rockovej skupiny Keane, hrá aj na klavíri a akustickej gitare. Táto úspešná anglická formácia je na hudobnej scéne od roku 1997. V máji 2004 vydali debutový album Hopes And Fears, druhý Under The Iron Sea vyšiel v júni 2006. Oba boli veľmi úspešné a za predaj získali platinovú platňu. Tretí album s názvom Perfect Symmetry vyšiel v októbri 2008. V singlovej TOP 40 hitparáde mali desať piesní, najúspešnejšími boli Somewhere Only The Know (2004) a Is It Any Wonder (2006). V máji 2010 vydali EP platňu s názvom Night Train a v máji 2012 štvrtý štúdiový album Strangeland.

1942

Jan Vyčítal, Praha, český spevák, textár, karikaturista, jeden z trojice zakladateľov a vedúci skupiny Greenhorns. Túto poprednú českú country & westernovú skupinu založil Jan Vyčítal spolu s Josefom Šimkom (mandolína) a Markom Čermákom (banjo). V roku 1967 nahrali prvý singel. V roku 1969 prišiel do skupiny Michal Tučný a Tomáš Linka. V roku 1971 vydali prvú LP platňu Greenhorns '71, rok nato LP Greenhorns '72. V roku 1972 si pod tlakom režimu počeštili názov na Zelenáči. Už pod týmto názvom vydali v roku 1973 LP Hromskej den Zelenáčů. Po roku 1989 sa Greenhorns rozdelili na Greenhorns Jana Vyčítala a Nové Zelenáče Mirka Hoffmanna. Možno povedať, že viaceré pesničky skupiny Greenhorns od 70. rokov postupne zľudoveli. Prierez ich muzikantskej dráhy ponúka kompilácia Rovnou, tady rovnou vydaná v roku 2004, trojkompilácia Zlatá éra 1967 – 1974, vydaná v roku 2007 a trojkompilácia Zlatá éra 1975-1991, ktorá vyšla v júni 2010.

1947

Vladimír Mišík, Praha, spevák, skladateľ, gitarista. Vyučil sa stolárom, popri tom študoval spev na ľudovej škole umenia. Prvá amatérska skupina, ktorú založil ešte na učilišti, bola Uragán. Od roku 1964 sa venoval už iba hudbe. Začínal v pražskej skupine Komety, v ktorej sa zoznámil s Radimom Hladíkom, rok nato prešiel do skupiny Fontána, neskôr známej ako Matadors. Po vojenskej službe to boli skupiny New Force, Blue Efect, Flamengo, Formace, Energit. V roku 1974 si založil vlastnú skupinu Etc, s ktorou hrá s krátkymi prestávkami dodnes. Vladimír Mišík, jeden z prvých českých rockerov, sa prvej vlastnej LP platne dočkal až v roku 1976 so skupinou Etc. Vo viacerých piesňach zhudobnili texty básnika Josefa Kainara. Tento rodák z Dobříša bol spoluzakladateľom Divadla Satiry a spolupracoval s viacerými skupinami. Hitom sa stala pieseň Stříhali dohola malého chlapečka, práve na text Josefa Kainara. V roku 1982 mu bolo zakázané koncertovanie, zákaz trval do roku 1985. Po nežnej revolúcii bol v roku 1990 na dva roky zvolený do poslaneckej snemovne Českej národnej rady za Občianske fórum. Vladimír Mišík je jednou z ústredných postáv českej rockovej hudby. Na svojom konte má viac ako desať albumov zo sólovej dráhy, v roku 2000 vyšla kompilácia Síň slávy, v roku 2004 štúdiový album Umlky stroje. V septembri 2008 vyšlo CD a DVD Vladimír Mišík & Etc + Hosté Archa 6.6.2007, čo je záznam Mišíkového koncertu a hostí z jeho jubilejného koncertu k 60. narodeninám z pražského divadla Archa. V decembri 2009 vyšla kompilácia Déja Vu (1976-1989), ktorá obsahuje prvé štyri albumy tohto známeho českého muzikanta. V máji 2010 vydal štúdiový album s názvom Ztracený podzim a v októbri 2010 vyšla druhá štvorkompilácia s názvom Déja Vu 2 (1989-1996).

1980

Lucie Vondráčková, Praha, speváčka, divadelná a filmová herečka, dcéra známeho hudobníka Jiřího Vondráčka a prekladateľky Hany Sorrosovej, neter speváčky Heleny Vondráčkovej. Vyštudovala hudobno-dramatický odbor na pražskom konzervatóriu a kulturológiu na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity. Už ako 10 ročná hrala v televíznom seriáli Území bílých králů. O dva roky neskôr hrala v prvom filme Sněhurka. V roku 1992 dostala aj prvú úlohu v Národnom divadle v inscenácii Saténový střevíček. Z ďalších filmov to boli Jakubiskove Nejasná správa o konci sveta (1995), Post koitum (2004) a Bathory (2008), komédia Snowborďáci (2004), zatiaľ posledný, Labyrint je z roku 2008. V roku 2003 účinkovala v muzikáli Excalibur v pražskom divadle Ta Fantastika v postave Morgany. Jej najnovším muzikálom je Touha, ktorý mal premiéru v septembri 2008. V roku 1993 vydala prvý album Marmeláda s detskými pesničkami. Rok nato vydala album Rok 2060, v roku 1995 tretí album Atlantída s s hitmi Džíny a Kdo tě má rád. V roku 2005 vyšiel Boomerang, v roku 2007 vydala dvojkompiláciu Pelmel 1993 – 2007. Z júla 2008 je album Fénix a z novembra 2010 najnovší s názvom Dárek. V Českom slávikovi štyrikrát po sebe za roky 2008, 2009, 2010 a 2011 skončila zhodne na druhom mieste. V júli 2011 sa vydala za hokejistu Tomáša Plekanca a v decembri 2011 sa im narodil syn Matyáš. V deň jej narodenín vychádza aj nový štúdiový album Oheň.

1979

Igor Kmeťo mladší, Bratislava, hráč na klávesy skupiny Kmeťoband. Vzťah k hudbe sa v rodine Kmeťovcov dedí z otca na syna, spolu s bratmi založil Kmeťo senior už v sedemdesiatych rokoch prvú kapelu s názvom Bratia. Skupina Kmeťoband účinkuje profesionálne od roku 1999. V roku 2002 vydali prvý album Bubamara, ktorého predaj prevýšil náklad 20 tisíc kusov. Od tej doby hrávajú ročne viac ako sto koncertov. Albumy vydávajú postupne v dvojročnom intervale, druhý Vagabund vyšiel v roku 2004, tretím je Hoj Amore (2006), najnovším Somnakaj bašavel (2008). Lídrom kapely je Igor Kmeťo mladší, ktorý hrá klávesy, saxofón aj aranžuje jednotlivé skladby, ktorých dnes majú v repertoári viac ako dve stovky. Igor Kmeťo starší sa v súčasnej dobe viac venuje manažérskej činnosti. V roku 2009 vyšla kompilácia s názvom Komplet, ktorá obsahuje štyri doposiaľ vydané albumy. V novembri 2011 vydali výberovku s názvom Len to najlepšie.

Úmrtia 8. marca
2003

Adam Faith (*23.júna 1940, Londýn), anglický spevák. So spevom začínal v skupine The Worried Men v roku 1956, od roku 1958 bol na sólovej dráhe. V novembri 1959 mal v hitparáde prvú skladbu What Do You Want, ktorá sa dostala na prvé miesto. V priebehu piatich rokov sa do anglickej hitparády dostalo celkom 25 jeho piesní, hitom bola Poor Me. Adam Faith zomrel 8. marca 2003 vo veku 62 rokov (infarkt).