< sekcia Import

Učitelia UMB sú časťou tímu, ktorý skúma hodnoty mladých Európanov

Foto: TASR/Štefan Puškáš

Na realizácii výskumných aktivít spolupracuje šesť univerzít, tri výskumné inštitúty a tri mimovládne organizácie z deviatich štátov EÚ a jeden partner je z Ruskej federácie.

Banská Bystrica 6. júla (TASR) - Členovia Katedry sociálnych štúdií a etnológie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici sa od mája oficiálne stali súčasťou medzinárodného tímu podieľajúceho sa na riešení projektu PROMISE v rámci výzvy H2020 Mladí ľudia v Európe. Na realizácii výskumných aktivít spolupracuje šesť univerzít, tri výskumné inštitúty a tri mimovládne organizácie z deviatich štátov EÚ a jeden partner je z Ruskej federácie. TASR o tom informovala Zuzana Ševčíková, referentka marketingovej komunikácie UMB.

"Projekt a celá výzva reflektuje skutočnosť, že mladí ľudia v súčasnej Európe čelia mnohým komplikovaným výzvam. V niektorých štátoch EÚ na nich obzvlášť silne doľahli dôsledky finančnej krízy a rastúca nezamestnanosť. Okrem ekonomických problémov musia riešiť otázku vlastnej identity v rýchlo sa meniacom svete. Bytostne sa ich tiež dotýkajú problémy spojené s kultúrnou a ekonomickou globalizáciou a environmentálnou zmenou. V rámci projektu PROMISE sa pozornosť venuje predovšetkým tomu, ako mladí ľudia na tieto výzvy reagujú a aké spoločenské inovácie do spoločnosti prinášajú. Inovácie sa v tomto prípade chápu ako reakcie mladých ľudí na konfliktné situácie, ktoré môžu mať negatívny, ale i pozitívny dosah na spoločnosť," priblížila Ševčíková.

Výskumná časť projektu zahrňuje dve etapy. V prvej sa pod záštitou nemeckého výskumného centra Gesis uskutoční celoeurópsky výskum hodnôt medzi mladými ľuďmi. V druhej etape sa v každej spolupracujúcej krajine realizuje analýza troch vybraných prípadových štúdií. Tie odzrkadľujú určité špecifické problémy danej spoločnosti. Ich jednotiacim prvkom je zameranie sa na mladých ľudí, ktorí sa pokúšajú zvládať a riešiť problematické a konfliktné situácie.