< sekcia Import

Dôležitá komunikácia na Zobore bude do konca roka uzavretá

Zobor, foto z archívu. Foto: TASR – Henrich Mišovič

Trasa pôvodne vedená cez uzavretý úsek Dražovskej ulice smerom na R1A bude presmerovaná z Dolnohorskej ulice na Dražovskú, smerom na veľkú kruhovú križovatku pod Zoborom.

Nitra 5. októbra (TASR) – Obyvatelia nitrianskej mestskej časti Zobor sa musia pripraviť na zhustenie premávky. Koncom týždňa tu dôjde k uzatvoreniu Dražovskej cesty v úseku, na ktorom bolo jediné priame pripojenie na rýchlostnú cestu R1A. Uzávera súvisí s prebiehajúcou výstavbou mimoúrovňovou križovatky v lokalite Šindolka. Tá má po dokončení odľahčiť prehustenú dopravu na spojnici medzi rýchlostnou cestou R1 a strategickým parkom.

Podľa hovorcu Slovenskej správy ciest (SSC) Martina Guziho má uzávera trvať od 8. októbra do konca roka 2021. „Dražovská ulica bude uzatvorená z dôvodu dobudovania cestného telesa cesty I/64 s cieľom čo najskoršieho možného uvedenia do užívania širokej verejnosti,“ uviedol Guzi.

Ako pripomenul, trasa pôvodne vedená cez uzavretý úsek Dražovskej ulice smerom na R1A bude presmerovaná z Dolnohorskej ulice na Dražovskú, smerom na veľkú kruhovú križovatku pod Zoborom. „Doprava z R1A smerom na Zobor, pôvodne vedená cez Dražovskú ulicu, bude vedená cez účelovú komunikáciu pred spoločnosťou Araver. O výstavbe dočasných obchádzkových komunikácií sa neuvažuje,“ povedal Guzi.

Predpokladaný termín ukončenia výstavby mimoúrovňovej križovatky, ktorá prepojí cestu R1 so strategickým parkom, je 6. máj 2022. „Cesta I/64 je navrhnutá ako smerovo rozdelená štvorpruhová komunikácia. Začiatok je v strategickom parku a ukončená bude pred jestvujúcou mimoúrovňovou križovatkou na ceste R1A Topoľčianska, kde sa napája na existujúcu cestu. Napojenie na Prvosienkovu ulicu bude zabezpečené mimoúrovňovou deltovitou križovatkou,“ vysvetlil Guzi.