Quantcast
< sekcia Import

EK zažalovala Maltu kvôli schéme udeľovania zlatých pasov

Ilustračná snímka. Foto: Ilustračné foto

Schémy občianstva udeľovaného investorom predstavuje vážne riziká, najmä v oblasti bezpečnosti, prania špinavých peňazí, daňových únikov a korupcie.

Brusel 29. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok zažalovala Maltu na Súdnom dvore EÚ kvôli tomu, že nezrušila schému udeľovania občianstva investorom, ktorá je známa ako "zlaté pasy". Informuje o tom spravodajca TASR.

Udeľovanie občianstva výmenou za vopred určené platby alebo investície bez skutočného prepojenia s príslušným členským štátom EÚ, nie je podľa EK v súlade so zásadou lojálnej spolupráce, tak ako je uvedená v Zmluve o Európskej únii (ZEÚ) a s pojmom občianstva EÚ podľa článku 20 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

EK v októbri 2020 zaslala Malte formálnu výzvu, aby schému ukončila. Po zavedení novej schémy udeľovania občianstva v júni 2021 zaslala Malte dodatočnú formálnu výzvu.

Malta po začatí ruskej invázie na Ukrajine pozastavila udeľovanie občianstva pre ruských a bieloruských štátnych príslušníkov, túto schému však nechala otvorenú pre občanov ostatných krajín a nemá úmysel ju ukončiť.

EK - ako druhý krok v právnom konaní - v apríli 2022 zaslala Malte odôvodnené stanovisko. Malta však v odpovedi nevyvrátila obavy EK a ostala jediným členom EÚ, ktorý udeľuje "zlaté pasy".

EK pripomenula, že každý, kto získa občianstvo členskej krajiny je zároveň aj občanom EÚ. To mu automaticky dáva právo na voľný pohyb, prístup na vnútorný trh EÚ a právo voliť a byť volený. Preto podmienky získania a straty občianstva podľa vnútroštátneho práva každého členského štátu musia rešpektovať právo EÚ.

Schémy občianstva udeľovaného investorom predstavuje vážne riziká, najmä v oblasti bezpečnosti, prania špinavých peňazí, daňových únikov a korupcie.

EK riešila "zlaté pasy" aj v iných štátoch EÚ. Po začatí právneho konania voči Cypru v októbri 2020, cyperská vláda schému ukončila v júli 2021. Bulharsko to spravilo s účinnosťou od 5. apríla 2022.