Quantcast
< sekcia Import

HRABKO KOMENTUJE BREXIT: Odpočítavanie

Komentár Juraja Hrabka Foto: Teraz.sk

Komentár Juraja Hrabka.

Po prvý raz od marca 2017 – kedy Spojené kráľovstvo v súlade s článkom 50 Zmluvy o Európskej únii oznámilo Európskej rade úmysel vystúpiť z Európskej únie – Spojené kráľovstvo v istom zmysle predbehlo EÚ. Kým britská kráľovná Alžbeta II. totiž už tzv. rozvodovú dohodu vo štvrtok podpísala, na jej ratifikáciu Európskym parlamentom sa ešte iba čaká.

Doteraz to bolo vždy naopak - čakalo sa na vyriešenie problémov, ktoré mala v súvislosti s brexitom britská vláda a ktorých nebolo naozaj málo. Teraz sa čaká na ratifikáciu dohody o odchode Európskym parlamentom, ktorá je naplánovaná na budúci týždeň. A po nej nastane deň B – od 1. februára 2020 nebude Spojené kráľovstvo už súčasťou EÚ. Brexit bude dokonaný. Nedá sa oslavovať, ale možno začať odpočítavať.

Z dnešného pohľadu nejde o žiadny priveľký sklz, Spojené kráľovstvo malo odísť z EÚ podľa stanovených pravidiel iba pred necelým rokom. Presnejšie, 29. marca 2019. Nestalo sa tak kvôli jeho domácim politickým problémom, pričom platí, že to, čo sa počas tohto obdobia dialo v Spojenom kráľovstve, rozhodne nepatrí medzi jej najsvetlejšie stránky. Napokon však všetko vyriešili decembrové voľby, ktoré potvrdili, že brexit naozaj bude. Po nich išlo už iba o to, či bude na základe dohody s EÚ alebo bez nej a v súčasnosti je už známa aj odpoveď, že bude s dohodou. Európsky parlament totiž nemá žiadny relevantný dôvod aby uzatvorenú dohodu so Spojeným kráľovstvom odmietol ratifikovať.

Faktom je, že odchodom Spojeného kráľovstva z EÚ sa končí iba málo, ale mnohé začína. Do konca roku 2020 bude tzv. prechodné obdobie, kedy Spojené kráľovstvo nebude už členom EÚ, ale bude môcť využívať výhody, ktoré z členstva EÚ vyplývajú. Jednoducho povedané, akoby sa nič nestalo. Nebude sa však už môcť zúčastňovať žiadnych rozhodovacích procesov EÚ - únia už bude rozhodovať bez neho - bude však mať ešte prístup k vnútornému trhu ako aj k colnej únii, akoby bolo členom EÚ.

Čas do konca tohto roka je určený na vypracovanie dohôd medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ, na základe ktorých by mali od roku 2021 fungovať. A keďže naozaj platí, že Spojené kráľovstvo odchádza z Európskej únie, ale nie z Európy, treba veriť, že k dohodám aj príde.

Napokon, doteraz jediným viditeľným pozitívom odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ je iba to, že odchádza na základe dohody a nie bez nej. A iba pre úplnosť, do Európskeho parlamentu nastúpi ešte jedna poslankyňa zo Slovenska.