Quantcast
< sekcia Import

Investor chce v L. Štiavnici vybudovať drevenice na rekreáciu

Ilustračná snímka.. Foto: TASR/Pavol Remiaš

Navrhovateľ je vlastníkom pozemkov, kde je zámer umiestnený. V súčasnosti ho užíva ako trvalý trávny porast.

Liptovská Štiavnica 20. mája (TASR) – Investor plánuje do konca roka 2025 v Liptovskej Štiavnici pri Ružomberku postaviť drevenice na individuálnu rekreáciu. Vyrásť by mali na južnom okraji obce. V lokalite sa už nachádza komplex prechodného rekreačného ubytovania. Vyplýva to zo zámeru zverejneného v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).

Dĺžka výstavby je približne 18 až 24 mesiacov. Pôjde o samostatné objekty určené na prechodné rekreačné ubytovanie s jedným nadzemným podlažím a obytným podkrovím. Exteriér má tvoriť vonkajšia terasa a zelené plochy. "Návrh vychádza z konceptu tradičného vidieka, riešenie je inšpirované tradičnými miestnymi úžitkovými stavbami, ako sú humno či stodola a využíva ich prvky," uvádza sa v zámere. Počíta sa s napojením objektov na existujúce zariadenia infraštruktúry.

Investor predložil v rámci procesu EIA dva varianty riešenia projektu. V prvom navrhuje osem rekreačných objektov rovnakého typu a veľkosti. Pri ich umiestnení je využitá takmer celá plocha lokality. Druhý variant ráta so šiestimi rekreačnými objektmi dvoch typov. Všetky sú umiestnené v spodnej časti lokality bližšie k existujúcej zástavbe dreveníc, takže medzi navrhovanými objektmi a slatinou ostáva zachovaný pás lúky bez zmeny súčasného stavu. Tento variant, ktorý je v zámere označený ako celkovo prijateľnejší, počíta so zachovaním existujúcej plochy periodickej mokrade v severovýchodnej časti lokality.

Navrhovateľ je vlastníkom pozemkov, kde je zámer umiestnený. V súčasnosti ho užíva ako trvalý trávny porast. "Priestor lokality má prirodzenú ambíciu na využitie v rovnakej funkcii a charaktere, ako je už vybudovaný komplex prechodného rekreačného ubytovania," informuje. Predpokladané celkové náklady sa v závislosti od variantu odhadujú na 1,5 až dva milióny eur.

Ako sa ďalej píše v zámere, Liptovská Štiavnica má svojou polohou v regióne potenciál pre viaceré formy turizmu a existuje dopyt zo strany návštevníkov o pobyt v prostredí a objektoch vidieckeho charakteru.