< sekcia Import

KAVIAREŇ NA PATRÓNKE: So slovenským historikom Dušanom Kováčom

Relácia Kaviareň na Patrónke. Foto: TABLET.TV

Pozývame vás do Kaviarne na Patrónke. Sledujte reláciu Róberta Kotiana a jeho hostí.

Bratislava 5. júna (TABLET.TV) - Ďalšou veľkou témou “osmičkového” roku je prvá svetová vojna a vznik Československa.

So slovenským historikom Dušanom Kováčom sa zhovárame o tom, ako ovplyvnili priebeh prvej svetovej vojny boľševická revolúcia v Rusku v novembri 1918 a uzavretie brest-litovského mieru medzi Ruskom a Nemeckom.

Rovnako si všímame vplyv USA nielen na zvrat v prvej svetovej vojne, ale aj Wilsonov 14-bodový program o povojnovom usporiadaní Európy.Neobchádzame ani aktivity českých a slovenských politikov vo vojnovom období a rekonštruujeme, aký zmysel a dopad na akceptovanie českého a slovenského odboja dohodovýumi veľmocami a na vznik Československa mala Pittsburská dohoda.