< sekcia Import

KOMENTÁR J.HRABKA: Ježiško v parlamente

Komentár Juraja Hrabka Foto: Teraz.sk

J. Hrabko komentuje problém (ne)zmrazenia poslaneckých platov.

V závetrí hlasnej diskusie o migračnom pakte OSN v parlamente, zostala potichu každoročná „vianočná“ téma poslancov: zmrazenie ich platov. V návrhu programu súčasnej schôdze nie je, hoci jedným dychom treba povedať, že to, čo v ňom nie je, ešte stále môže byť. Po doplnení programu.

Naposledy s návrhom novely o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov prišli poslanci OĽaNO. Minulý mesiac navrhli tzv. zmrazenie platov, pričom dôvodili nasledovne: „Hlavným účelom návrhu zákona je snaha predísť výraznému zvýšeniu platov niektorých ústavných a iných verejných činiteľov, predovšetkým politikov, v celkovej výške približne 3 milióny eur formou ich „zmrazenia“, a to v situácií, keď verejný dlh Slovenskej republiky stále dosahuje historické maximá (aktuálne 43,2 miliardy eur oproti 19,5 miliardy eur v roku 2008). V prípade, ak nepríde k zmrazeniu platov od Nového roku, príjem poslanca bývajúceho mimo Bratislavský kraj, ktorých je výrazná väčšina, by vzrástol spolu s paušálnymi náhradami o 1 290 eur, čo v žiadnom prípade nie je oprávnené a ani správne.“

Minulý rok strane Smer-SD na zmrazení platov pritom záležalo tak veľmi, že vtedajší predseda vlády hrozil spojením návrhu na zmrazenie s vyslovením dôvery vláde. Následný kompromis bol v tom, že poslanci si zdvihli platy o jedno euro, ktosi dal prísľub, že v tomto roku pripraví nové znenie zákona, takže o vyslovení dôvery vláde parlament nehlasoval.

Vtedajší premiér už premiérom nie je – je poslancom – nový premiér mlčí, novela zákona je v nedohľadne a ani zmrazovanie platov, ktoré bolo donedávna agendou sociálnych demokratov, sa tak nateraz nekoná. Na jednej strane je to dobre, keďže predmetný paragraf 29 zákona už dnes končí písmenom p), z čoho možno vyčítať, koľkokrát bol novelizovaný.

Na strane druhej – najmä vzhľadom na dnešný dátum a termíny predkladania návrhov zákonov, vrátane troch čítaní – zostávajú v súvislosti s platom poslancov a niektorých iných ústavných činiteľov v podstate už iba dve možnosti. Prvou je, že parlament opäť zmrazí platy v inom zákone ako by ich zmraziť mal – naposledy tak urobil v zákone o dani z pridanej hodnoty. Druhou možnosťou je, že nič sa zmrazovať nebude a dotknutí funkcionári budú mať naozaj bohatého Ježiška.